Hrvatska gospodarska komora

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY REALITNEJ KANCELÁRIE « Nina dom « d.o.o. IČO: 1341138, so sídlom v Privlake, 23 233 Privlaka

Keď sa Predávajúci na Realitnú kanceláriu « Nina dom « d.o.o. obráti za účelom sprostredkovania predaja nehnuteľnosti, predstaviteľ našej spoločnosti si pôjde nehnuteľnosť prezrieť, nahliadne do všetkej potrebnej dokumentácie, s Predávajúcim dojedná podmienky predaja a s Predávajúcim následne podpisuje Zmluvu o sprostredkovaní realitného obchodu.

» Nina dom « d.o.o. v realitných obchodných záležitostiach poskytuje tieto nižšie uvedené služby:
- dostaví sa na prehliadku nehnuteľnosti a zhromaždí potrebnú dokumentáciu
- Predávajúceho oboznámi so stavom na trhu, ktorý je relevantný pre tvorbu kúpnopredajnej ceny
- so súhlasom Predávajúceho nehnuteľnosť odfotíme za účelom jej čo najkvalitnejšej prezentácie
- inzeruje v médiách
- komunikovanie s potenciálnymi kupujúcimi klientmi a organizovanie prehliadok nehnuteľností
- vypracuje Predbežnú zmluvu o kúpe a predaji nehnuteľnosti
- zúčastňuje sa na úradnom osvedčení podpisu na Predbežnej zmluve a/alebo na Zmluve o kúpe a predaji nehnuteľností
- zúčastňuje sa odovzdania a prevzatia nehnuteľností

Za poskytnuté služby sprostredkovania kúpy a predaja nehnuteľnosti « Nina dom « d.o.o. si od Predávajúceho zaúčtuje províziu vo výške 3% + DPH zo zmluvne dohodnutej kúpnopredajnej ceny nehnuteľnosti.

Provízia sa v celej jej výške vyúčtuje pri podpise Predbežnej zmluvy o kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo pri podpise Zmluvy o kúpe predaji nehnuteľnosti v prípade, že Predbežná zmluva neexistuje, za čo bude klientovi vystavený účet.

Keď sa Kupujúci na Realitnú kanceláriu « Nina dom « d.o.o. obráti za účelom kúpy určitej nehnuteľnosti, medzi Realitnou kanceláriou « Nina dom « d.o.o. a Kupujúcim sa uzavrie Zmluva o sprostredkovaní realitného obchodu a pri tejto príležitosti sa určí kúpnopredajná cena, spôsob a podmienky vykonania platby, spôsob a čas odovzdania nehnuteľnosti do majetkovej držby kupujúceho a iné.

» Nina dom « d.o.o. poskytuje tieto služby:
-Kupujúcemu predkladá dôkaz o vlastníctve nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kúpy a predaja,
-vypracováva Predbežnú zmluvu a/alebo Zmluvu o kúpe a predaji nehnuteľnosti,
-u verejného notára organizuje úradné osvedčenie podpisu Predávajúceho a Kupujúceho,
-Predstaviteľ Realitnej kancelárie « Nina dom « d.o.o. je prítomný pri platbe kúpnopredajnej ceny v banke a pri odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti.

Pre Kupujúceho Realitná kancelária « Nina dom « d.o.o. na základe udeleného splnomocnenia vykonáva tieto úkony:
a) daňovej správe podáva daňové priznanie
b) Pozemkovoknižnému oddeleniu príslušného Okresného súdu odovzdá Zmluvu o kúpe a predaji nehnuteľnosti spolu s Návrhom na vklad vlastníckych práv v prospech Kupujúceho.

Za poskytnutú službu sprostredkovania kúpy a predaja nehnuteľnosti « Nina dom « d.o.o. si od Kupujúceho zaúčtuje províziu vo výške 2 % + DPH zo zmluvne dojednanej kúpnopredajnej ceny nehnuteľnosti.
Provízia sa v celej výške vyúčtuje pri podpise Predbežnej zmluvy alebo pri podpise Zmluvy o kúpe a predaji nehnuteľnosti v prípade, že Predbežná zmluva neexistuje, za čo bude klientovi vystavený účet.

Povinnosť objednávateľa obchodnej záležitosti:
Klient sa zaväzuje, že Sprostredkovateľovi poskytne všetky potrebné údaje týkajúce sa nehnuteľnosti a že ho bude včas informovať o všetkých možných zmenách podmienok potrebných pre riadne a platné uskutočnenie právneho úkonu.
Všetky uvedené služby si vyžadujú určité vedomosti a znalosti, ktoré Vám predstavitelia Realitnej kancelárie « Nina dom « d.o.o. ochotne a s radosťou dajú k dispozícii.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?