Hrvatska gospodarska komora

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY REALITNÍ KANCELÁŘE „Nina dom“ d.o.o. /s.r.o./, matrikové číslo subjektu /MB/: 1341138, z Privlaky, 23 233 Privlaka

Když se prodávající obrací na realitní kancelář „Nina dom“ d.o.o. za účelem zprostředkování prodeje nemovitosti, zástupce naší společnosti si prohlédne dotyčnou nemovitost, zkontroluje veškerou potřebnou dokumentaci a s Prodávajícím se domluví o podmínkách prodeje. Potom s Prodávajícím podepisuje smlouvu o zprostředkování prodeje nemovité věci.

Realitní kancelář „Nina dom“ d.o.o. v oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí poskytuje následující služby:
- prohlídka nemovitosti a shromáždění potřebné dokumentace
- seznámení Prodávajícího se stavem na trhu, který ovlivňuje tvorbu kupní ceny.
- fotografování nemovitostí (s dovolením Prodávajícího) pro nejlepší možnou prezentaci
- inzerování v mediích
- komunikace s potenciálními kupujícími a organizace prohlídky nemovitosti
- sepisování smlouvy o smlouvě budoucí a/nebo kupní smlouvy na nemovitou věc
- zúčastníme se podepisování smlouvy o smlouvě budoucí a/nebo kupní smlouvy na nemovitou věc
- zúčastníme se předání nemovitostí

„Nina dom“ d.o.o. od prodávajícího bere provizi ve výši 3 % + DPH z domluvené kupní ceny za službu zprostředkování při prodeji nemovitostí.

Provize se uhrazuje v plné výši při podepisování smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy na nemovitou věc (pokud smlouva o smlouvě budoucí neexistuje), a realitní kancelář za to zákazníkům vystaví fakturu.

Když se kupující obrací na realitní kancelář „Nina dom“ d.o.o. za účelem zprostředkování koupě nemovitosti, realitní kancelář „Nina dom“ d.o.o. a kupující uzavírají Smlouvu o zprostředkování koupě nemovité věci, ve které bude uvedená kupní cena, způsob její úhrady, podmínky úhrady kupní ceny, způsob a čas předání držby nemovitosti atd.

Realitní kancelář „Nina dom“ d.o.o. vám poskytuje následující služby:
- kupujícímu předloží doklad o vlastnictví nemovitosti, která je předmětem koupě,
- sepisuje smlouvu o smlouvě budoucí a/nebo kupní smlouvu na nemovitou věc
- organizuje ověření podpisů prodávajícího a kupujícího u notáře,
- zástupce realitní kanceláře „Nina dom“ d.o.o. se zúčastní výplatě kupní ceny v bance a předání nemovitosti.

Realitní kancelář „Nina dom“ d.o.o. pro vás udělá:
a) daňové správě podá daňové přiznání
b) pozemkovému oddělení příslušného okresního soudu podá kupní smlouvu na nemovitou věc s návrhem na zaknihování vlastnického práva na jméno kupujícího

„Nina dom“ d.o.o. od kupujícího bere provizi ve výši 2 % + DPH z domluvené kupní ceny za službu zprostředkování při koupi nemovitostí.
Provize se uhrazuje v plné výši při podepisování smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy na nemovitou věc (pokud smlouva o smlouvě budoucí neexistuje), a realitní kancelář za to zákazníkům vystaví fakturu.

Povinnost zákazníka:
Zákazník se zavazuje, že zprostředkovateli poskytne veškeré nezbytné údaje ve spojení s nemovitostí a že ho včasně informuje o všech možných změnách podmínek důležitých pro řádné uzavření právní transakce.
Všechny uvedené služby vyžadují určité znalosti, které vám zástupci realitní kanceláře „Nina dom“ d.o.o. rádi dají k dispozici.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?