Hrvatska gospodarska komora

Prekladateľské služby

Pre našich klientov poskytujeme odborné prekladateľské služby. V realitnej kancelárii Nina dom môžete komunikovať v jazyku anglickom, nemeckom, českom, talianskom a maďarskom a, čo sa týka ďalších jazykov, na požiadanie klienta angažujeme aj našich odborných spolupracovníkov.
Svojím klientom Realitná kancelária Nina dom poskytuje sprostredkovateľské zmluvy vo všetkých jazykoch.
Kúpnopredajná zmluva sa povinne prekladá do Vášho jazyka.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?