Hrvatska gospodarska komora

Energetické certifikovanie

Realitná kancelária Nina dom Vám pomôže získať energetický certifikát prostredníctvom autorizovaného certifikátora.
Majiteľ budovy, domu či bytu predtým, ako budovu alebo jej osobitnú časť odpredá, prenajme, dá do nájmu alebo dá na lízing, je povinný zaobstarať si energetický certifikát.
Energetický certifikát je doklad predkladajúci energetickú hospodárnosť či náročnosť budovy a tento vyhotovujú a vystavujú osoby oprávnené vykonávať energetické certifikovanie – energetickí certifikátori. Tento doklad má platnosť desať rokov odo dňa jeho vydania. Energetický certifikát budovy sa vystavuje pre budovu respektíve pre jej osobitnú časť, pre ktorú je potrebné používať energiu na udržiavanie vnútornej teploty projektovanej v súlade s jej účelom.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?