Hrvatska gospodarska komora

Administratívne a dizajnérske služby pri kúpe a predaji nehnuteľností

Po tom, ako nehnuteľnosť bola kúpená a je vo Vašom vlastníctve, nasleduje byrokratická avantúra prevodu režijných nákladov na nového majiteľa.

Realitná kancelária Nina dom Vám poskytne tieto nasledovné služby:
  • Služby v oblasti prípravy a kompletizácie dokumentácie určenej na prevod režijných nákladov
  • Od predávajúceho požadujeme predložiť potvrdenia o uhradených režijných nákladoch, zistíme stav elektromera a plynomera jeho odčítaním
  • Pokiaľ sa k nehnuteľnosti viaže viacero vlastníkov, potom pripravíme udelenie ich súhlasu
  • Pripravíme aj protokol o prijatí a odovzdaní nehnuteľnosti
  • A nakoniec kompletnú hotovú dokumentáciu odovzdáme za účelom jej prevodu na nového vlastníka nehnuteľnosti

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?