Hrvatska gospodarska komora

Služby pro cizí občany

Realitní kancelář Nina dom svým zahraničním klientům poskytuje služby, které usnadní příjezd do Chorvatska, prohlídky a nákup nemovitostí.
  •  Naši realitní makléři plynně mluví anglicky, německy, italsky a maďarsky.
  •  Na žádost klienta, realitní kancelář Nina dom může angažovat překladatele.
  •  Realitní kancelář Nina dom cizím prodávajícím poskytne smlouvy v jejích mateřských jazycích.
  •  V případě potřeby, naši zkušení advokáti zařídí všechno, co potřebujete k registraci společnosti.
  •  V procesu koupě a prodeje, certifikovaný realitní makléř z realitní kanceláře Nina dom vám bude k dispozici od prvního kroku pořízení osobního identifikačního čísla (OIB) až do zápisu vlastnického práva do pozemkových knih.

Koupě nemovitostí: cizí občané

Občané EU a Švýcarské konfederace
Pokud jste občanem nebo právnickou osobu členského státu Evropské unie, vlastnické právo k nemovitosti v Chorvatsku nabýváte za stejných podmínek jako občané Chorvatska a právnické osoby se sídlem v Chorvatsku (to neplatí pro nemovitosti na zvláštních územích, tj. pro zemědělské půdy, stanovené ve zvláštním zákonu) a k nabytí vlastnického práva nepotřebujete souhlas ministra spravedlnosti.

Pokud jste občanem Švýcarské konfederace, vlastnické právo k nemovitosti v Chorvatsku nabýváte za stejných podmínek jako občané Chorvatska nebo právnické osoby se sídlem v Chorvatsku (to neplatí pro nemovitosti na zvláštních územích, tj. pro zemědělské půdy, stanovené ve zvláštním zákonu) a k nabytí vlastnického práva nepotřebujete souhlas ministra spravedlnosti. Důležitá poznámka: při podání návrhu na zápis vlastnického práva příslušnému soudu, kromě ostatní dokumentace, musíte podat potvrzení o přechodném pobytu.

Občané Spojeného království
Pokud jste občanem nebo právnickou osobou ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, v přechodném období od 1. února 2020 do 31. prosince 2020, vlastnické právo k nemovitostem v Chorvatsku nabýváte za stejných podmínek jako občané Chorvatska nebo právnické osoby se sídlem v Chorvatsku (to neplatí pro nemovitosti na zvláštních územích, tj. pro zemědělské půdy, stanovené ve zvláštním zákonu) a k nabytí vlastnického práva nepotřebujete souhlas ministra spravedlnosti. Spojené království přestalo být členem Evropské unie 1. února 2020 na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a začíná běžet přechodné období, které bude trvat do 31. prosince 2020.

Cizinci pocházejících ze zemí mimo EU
Pokud jste občanem státu, s kterým je domluvena vzájemnost, tj. reciprocita k nabytí vlastnického práva, o souhlasu k nabytí vlastnického páva cizinců k nemovitostem v Chorvatsku se rozhoduje v správním řízení na žádost cizince, který chce nabýt vlastnické právo k určité nemovitosti nebo na žádost osoby, která chce určitou nemovitost zcizit.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?