Hrvatska gospodarska komora

Energetická certifikace

Realitní kancelář Nina dom vám pomůže pořídit průkaz energetické náročnosti budovy, který vypracuje energetický specialista (autorizovaný certifikátor).
Vlastník budovy, domu nebo bytu je povinen před prodejem, pronájmem nebo leasingem budovy nebo její zvláštní části pořídit průkaz energetické náročnosti budovy.
Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, kterým je budova zhodnocena z hlediska spotřeb energií, který vypracují osoby autorizované k energetické certifikace - autorizovaní certifikátoři. Průkaz platí deset let ode dne jeho vydání. Průkaz energetické náročnosti budovy se vydává pro budovy nebo její zvláštní části, ve kterých je nutno použití energie k udržování teploty v souladu s určeným využitím budovy.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?