Hrvatska gospodarska komora

Geodetické služby

Realitní kancelář Nina dom pro vás objednává geodetické služby. Zeměměřič je obvykle první osobou, s kterou se setkáte, když začínáte stavět dům. Než architekt začne vypracovávat návrh a připravovat dokumentaci, potřebuje geodetický snímek. V geodetickém snímku lze vidět všechny přírodní a vybudované struktury, které už existuji na vašem pozemku. Kromě toho, zeměměřič poskytuje řadu dalších služeb, npř. vytyčení objektů, úprava hranic pozemků, parcelace atd. Některé z nejčastějších postupů jsou popsány v níže uvedených bodech.

Geodetický snímek
Geometrický plán nebo snímek zahrnuje všechny už existující fyzické struktury na určené části plochy.

Úprava hranic pozemků
Zeměměřiči také provádějí služby úpravy hranic pozemku. Nejdříve pořizují všechna již existující data, potom provádějí měření v terénu bez přítomnosti majitele. Po shromáždění základních údajů, provádějí vyměření hranic pozemků. Majitelé pozemku a bližší sousedé jsou pozváni k vyměření. Přitom majitel ukazuje směr a zeměměřič tu hranici srovnává s hranicí uvedenou v katastru. Pokud majitelé souhlasí se směrem hranice, kterou ukázal zeměměřič, takový stav bude uveden v protokolu o upravení hranic pozemků.

Označení hranic pozemků
Označení hranic pozemků obvykle probíhá v souladu s přírodními mezníky, a to také kontroluje zeměměřič. Údaje o upravení hranic pozemku čerpá z katastru. Všichni vlastníci hraničních pozemků musí souhlasit s postavením mezníku. Po dokončení postupu, zeměměřič musí zaslat označení hranic ve formě technické zprávy všem majitelům, včetně Geodetické správě.

Komasace
Zeměměřiči určité pozemky, které často patří různým vlastníkům, evidují a znovu dělí mezi existujícími vlastníky tak, aby každý dostal co nejvíce optimální pozemek. Komasací se vytváří rovnocenné pozemky, které umožňují snadnější použití, přičemž se udržují velikost a hodnota. Zeměměřič musí zhotovit elaborát komasace, dohodu o komasace a přiložit prohlášení všech vlastníků. V postupu komasace vznikají nové samostatné parcely, kvůli čemu se mění hranice mezi parcelami. Nové hranice je třeba znovu označit v katastru nemovitostí.

Parcelace
Parcelace je proces, kterým zeměměřič slučuje jednotlivé sousední menší pozemky nebo rozděluje větší pozemek na několik menších. Než začne s uvedeným postupem, musejí být určené všechny hranice existujících pozemků. Po dokončení postupu, nové hranice mezi pozemky lze zapsat do katastru nemovitostí.

Vytyčení objektů
Vytyčení objektů před výstavbou je zákonnou povinností v případě vybudování obytných a komerčních budov.
Vytyčení objektů je geodetická služba přenosu projektovaných rozměrů, výšek a pozic bodů určité budovy na terén. Vytyčování objektů se provádí pouze na základě údajů získaných od projektantů, aby stavitelé na staveništi bili seznámení s rozměry budovy.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?